Giới thiệu

Công ty CP Xây Lắp và Chuyển Giao Công Nghệ Hà Nội

Mỗi thành viên HANOI CAT đã góp phần gìn giữ những giá trị cốt lõi này tạo thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh, công việc khi thực hiện với khách hàng, đối tác và nội bộ để hướng tới một tương lai bền vững.

Thái độ tích cực: Tư duy tích cực, sẵn sàng đối mặt và năng động đưa ra giải pháp trong mọi tình huống

Chính trực: Kinh doanh đảm bảo trung thực và đạo đức. Bảo vệ lợi ích và tài sản của khách hàng, uy tín của công ty và lợi ích của cổ đông

Tận tâm: Làm việc hết sức để đạt được kết quả cuối cùng nhưng vẫn giữ được niềm vui và đam mê với công việc

Tri thức nghề nghiệp: Mỗi cá nhân đều có ý thức không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.


Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Trụ sở đăng ký: Số 37 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng: P.1402, Tòa nhà 17T3, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Website: www.hanoicat.com.vn – Phone: 04 66823197 – Fax: 04 62815497